نویسنده = رفیع، حسین
تعداد مقالات: 3
1. موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-98

10.22059/jcep.2012.25029

حسین رفیع؛ اسماعیل مظلومی


2. علت‌های تداوم مناقشه چچن

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-110

حسین رفیع؛ وحید ذوالفقاری


3. آسیای مرکزی: منطقه‌ای پویا برای فعالان امنیتی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

حسین رفیع؛ دیان جانباز؛ آمنه شیرخانی