نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

مهدی سنایی؛ فاطمه عطری سنگری