نویسنده = کرمی، جهانگیر
تعداد مقالات: 9
4. الیگارشی دولتی و پایداری فساد اداری در روسیه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-42

10.22059/jcep.2015.54960

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا


5. تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیۀ اروپا به روسیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-174

10.22059/jcep.2014.51761

جهانگیر کرمی؛ مریم صارمی فرد؛ صالح بلوکی


7. همکاری‌های روسیه و ترکیه: هدف‌ها، گستره‌ و چشم‌اندازها

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-78

جهانگیر کرمی؛ زینب نجفی


9. ایران و اوراسیای مرکزی: آشفتگی نقش و عملکرد

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

جهانگیر کرمی