نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. فهم روابط ایران و گرجستان از زمان اعلام استقلال بر اساس نظریه‌های روابط بین الملل

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2012.25025

بهرام امیراحمدیان؛ حسن عسکری


2. حمل و نقل و ترانزیت در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

بهرام امیراحمدیان