نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
2. آسیای مرکزی زیر سلطۀ عرب‌ها و ترکان: مقایسه‌ای در نظام حکومت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-140

10.22059/jcep.2014.51759

فرهاد عطایی؛ سیکا سعدالدین


3. ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-136

10.22059/jcep.2012.25031

فرهاد عطایی