نویسنده = سید داوود آقایی
راهبرد های نوین ناتو در چارچوب بیانیه لیسبون 2010 در برابر فدراسیون روسیه

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 21-36

10.22059/jcep.2014.51754

سید داوود آقایی؛ بهاالدین مریمی؛ علی خلیلی پور رکن آبادی