نویسنده = جوادی ارجمند، محمد جعفر
تعداد مقالات: 3
1. راهبرد سیاسی- نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در آسیای مرکزی پس از 11 سپتامبر؛ هدف‌ها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 271-288

10.22059/jcep.2018.132606.449602

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ صالح سلاورزی‌زاده


3. بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-80

10.22059/jcep.2014.51756

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده؛ سعیده حضرت‌پور