نویسنده = محمد جعفر جوادی ارجمند
جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 101-123

10.22059/jcep.2023.364944.450166

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ مریم بردبار مژدهی


بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-80

10.22059/jcep.2014.51756

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده؛ سعیده حضرت‌پور