نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردم‌سالاری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-230

10.22059/jcep.2016.60538

علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری