نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. راهبرد چین در قفقاز جنوبی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 515-542

10.22059/jcep.2020.289173.449869

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


3. تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در تقابل با محور شرقی- غربی در قفقاز جنوبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 411-430

10.22059/jcep.2016.60552

عنایت الله یزدانی؛ احسان فلاحی