نویسنده = �������������� ���������������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دلیل‌ها و عامل‌های مادی و غیرمادی پیوسته‌سازی شبه‌جزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 253-275

10.22059/jcep.2020.285877.449853

علی موسائی؛ عنایت الله یزدانی؛ محمد علی بصیری


2. تبیین رابطۀ خودمختاری قومی و جدایی‌طلبی در روابط بین‌الملل (مطالعۀ موردی: گرجستان)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 321-338

10.22059/jcep.2019.243873.449734

فهیمه خوانساری‌فرد؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت‌الله یزدانی