کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 14
1. بازنمایی ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 665-680

10.22059/jcep.2020.287491.449865

افشین متقی دستنایی؛ مصیب قره بیگی


5. بررسی تأثیرهای ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اسراییل بر منافع ایران در حوزة خزر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 195-218

10.22059/jcep.2014.52972

شهروز ابراهیمی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه


6. تبیین روابط ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-264

10.22059/jcep.2014.52977

رسول افضلی؛ سیدمحمد سیدی اصل؛ ابوالقاسم محمودی


7. بررسی عوامل منازعه و همکاری در منطقۀ ژئوپلیتیکی خزر (پتانسیل‌های همگرایی و واگرایی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2014.51753

زهرا احمدی پور؛ زهرا حسینی سادات محله؛ محمدرضا میرزایی


9. بازشناسی نظری و مصداقی مفهوم منطقه راهبردی در ابرقاره اوراسیا

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

زهرا احمدی پور؛ احسان لشگری


10. زمینه‌‌‌های همکاری و رقابت ایران و روسیه در آسیای مرکزی در چارچوب ژئوپلیتیک

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-151

فرهاد عطایی؛ اعظم شیبانی


11. چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

زهرا احمدی پور؛ احسان لشگری


13. ایران و خطوط انتقال انرژی حوز? خزر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

جواد اطاعت؛ حمیدرضا نصرتی


14. امنیت آسیای جنوب باختری در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

پیروز مجتهدزاده