کلیدواژه‌ها = غرب
بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 205-220

10.22059/jcep.2017.62908

الهه کولایی؛ محمد صداقت


راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 309-324

10.22059/jcep.2016.60544

رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی


تعاملهای اقتصادی با غرب در منطقه خارج نزدیک و جایگاه روسیه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 111-150

علیرضا سبزیان موسی آبادی؛ محمدرضا رستمی؛ قاسم رضایی


آسیای مرکزی و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسیه و غرب

دوره 3، شماره 2، فروردین 1389

قدرت الله احمدیان؛ طهمورث غلامی