کلیدواژه‌ها = ناتو
تهدیدهای ناتو و سیاست موازنه‌سازی روسیه در قطب شمال

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 27-50

10.22059/jcep.2023.359186.450145

رضا اختیاری امیری؛ جواد شفقت نیا آباد


حوزه¬های همکاری و اختلاف روسیه با ناتو پس از جنگ سرد

دوره 6، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 115-134

10.22059/jcep.2013.35154

ابومحمد عسگرخانی؛ علیرضا ثمودی¬ پیله¬رود؛ یاسر نورعلی¬وند


رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 1-22

شهروز ابراهیمی؛ مصطفی محمدی