کلیدواژه‌ها = چین
واکاوی تطبیقی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی احمدی نژاد و روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jcep.2022.338889.450060

بهاره سازمند؛ مریم گودرزی


تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-74

10.22059/jcep.2021.325132.450009

رضا عزیزی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا


ابتکار راه ابریشم و هژمونی چین در آسیای مرکزی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 75-98

10.22059/jcep.2021.314577.449964

علی کاوه؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


راهبرد چین در قفقاز جنوبی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 515-542

10.22059/jcep.2020.289173.449869

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


دریای خزر و ملاحظات ژئواکونومیک شرق و غرب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2014.36769

محمد حسن خانی؛ داوود کریمی پور


سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 1-26

وحید بزرگی؛ میرعبدالله حسینی


موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

دوره 3، شماره 6، مهر 1389

سید کاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین صادقی


آسیای مرکزی: منطقه‌ای پویا برای فعالان امنیتی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1388

حسین رفیع؛ دیان جانباز؛ آمنه شیرخانی


چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

علی امامی میبدی؛ بشیر اسماعیلی


ملاحظات امنیتی- سیاسی چین در آسیای مرکزی (2005- 1991)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

حسین سلیمی؛ مریم هفت‌آبادی