کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 13
1. روسیه و ابتکار یک کمربند و یک راه چین؛ فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 419-443

10.22059/jcep.2020.290497.449874

ماندانا تیشه یار؛ اسمعیل بخشی


2. راهبرد چین در قفقاز جنوبی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 515-542

10.22059/jcep.2020.289173.449869

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


5. نقش قزاقستان در گسترش روابط ایران و چین در آسیای مرکزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 467-484

10.22059/jcep.2018.209451.449654

سعید وثوقی؛ عسگر صفری


7. دریای خزر و ملاحظات ژئواکونومیک شرق و غرب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2014.36769

محمد حسن خانی؛ داوود کریمی پور


9. سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

وحید بزرگی؛ میرعبدالله حسینی


10. موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

سید کاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین صادقی


11. آسیای مرکزی: منطقه‌ای پویا برای فعالان امنیتی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

حسین رفیع؛ دیان جانباز؛ آمنه شیرخانی


12. چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

علی امامی میبدی؛ بشیر اسماعیلی


13. ملاحظات امنیتی- سیاسی چین در آسیای مرکزی (2005- 1991)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

حسین سلیمی؛ مریم هفت‌آبادی