کلیدواژه‌ها = به کسب جایگاه خود در سطح نظام بین‌المللی بپردازد. یکی از این ابزارها سازمان همکاری شانگهای است که در واقع یک موازنه نرم در برابر هژمونی ایالات متحده آمریکا در عرصه نظام بین‌المللی است. آنچه که در این نوشتار به آن توجه خواهد شد