کلیدواژه‌ها = چچن
تحلیل بحران چچن درچارچوب رهیافت مطالعات امنیت انتقادی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 99-118

10.22059/jcep.2012.25030

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ مرتضی باقری


علت‌های تداوم مناقشه چچن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 87-110

حسین رفیع؛ وحید ذوالفقاری


نقش و تأثیر وهابیت در بحران چچن

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390

حشمت السادات معینی فر؛ مهری خیری


عوامل مؤثر بر استقلال‌طلبی قوم چچن

دوره 2، شماره 3، مرداد 1388

احمد پاکتچی؛ خدایار براری