کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تعداد مقالات: 15
2. از تلاش برای ائتلاف تا تیرگی مناسبات؛ تحول روابط ایران و روسیه در سدۀ هفدهم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-116

10.22059/jcep.2020.297111.449900

منصور صفت گل؛ سید مهدی حسینی تقی آباد


3. بررسی و شناسایی دستور کار آیندۀ‌‌ دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در دریای خزر

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 209-232

10.22059/jcep.2019.285413.449850

ابوذر فتاحی زاده؛ جاسب نیکفر؛ رضیه محمدیان مالشیخ


8. تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای مناسب مدیریت حوزۀ ژئوپلیتیک خزر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 193-212

10.22059/jcep.2016.60536

زهرا پیشگاهی فرد؛ شهریار نصرتی؛ شهناز بازدار


10. دریای خزر و ملاحظات ژئواکونومیک شرق و غرب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2014.36769

محمد حسن خانی؛ داوود کریمی پور


11. چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

زهرا احمدی پور؛ احسان لشگری


12. چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

ام البنین چابکی


13. ایران و خطوط انتقال انرژی حوز? خزر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

جواد اطاعت؛ حمیدرضا نصرتی


14. حمل و نقل و ترانزیت در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

بهرام امیراحمدیان


15. چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

علی امامی میبدی؛ بشیر اسماعیلی