کلیدواژه‌ها = دریای خزر
بررسی و شناسایی دستور کار آیندۀ‌‌ دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در دریای خزر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 209-232

10.22059/jcep.2019.285413.449850

ابوذر فتاحی زاده؛ جاسب نیکفر؛ رضیه محمدیان مالشیخ


تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای مناسب مدیریت حوزۀ ژئوپلیتیک خزر

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 193-212

10.22059/jcep.2016.60536

زهرا پیشگاهی فرد؛ شهریار نصرتی؛ شهناز بازدار


دریای خزر و ملاحظات ژئواکونومیک شرق و غرب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2014.36769

محمد حسن خانی؛ داوود کریمی پور


چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 3، شماره 2، فروردین 1389

ام البنین چابکی


ایران و خطوط انتقال انرژی حوز? خزر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1388

جواد اطاعت؛ حمیدرضا نصرتی


چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

علی امامی میبدی؛ بشیر اسماعیلی


حمل و نقل و ترانزیت در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

بهرام امیراحمدیان