کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 10
3. تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی افغانستان؛سال‌های 1919 تا 2001

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-175

10.22059/jcep.2019.257920.449767

فرهاد عطایی؛ محمد موسی جعفری


4. سیاست خاورمیانه ای روسیه از 2015-2011 (با تأکید بر کشورهای عربی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 341-358

10.22059/jcep.2018.204648.449644

داوود کیانی؛ زهره خان‌محمدی


5. توزیع فضایی پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و خاورمیانه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 377-394

10.22059/jcep.2018.131409.449597

علی محمدپور؛ محمدامین عطار


8. منطقه‏گرایی در سیاست خارجی ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

کیهان برزگر