کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تعداد مقالات: 10
2. تأثیر سیاست شناسایی بر گفتمان سیاست خارجی روسیه با تمرکز بر خاورمیانه

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 273-289

آرمینا آرم؛ کیهان برزگر


3. تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی افغانستان؛سال‌های 1919 تا 2001

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-175

فرهاد عطایی؛ محمد موسی جعفری


4. سیاست خاورمیانه ای روسیه از 2015-2011 (با تأکید بر کشورهای عربی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 341-358

داوود کیانی؛ زهره خان‌محمدی


5. توزیع فضایی پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و خاورمیانه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 377-394

علی محمدپور؛ محمدامین عطار


6. تبیین ژئواکونومیک نظم منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سیستم جهانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 255-270

داوود آقایی؛ ابراهیم طاهری


7. حضور روسیه در خاورمیانه در دورة پوتین (احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-62

محمد صادق کوشکی؛ ابراهیم طاهری بزی


8. منطقه‏گرایی در سیاست خارجی ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

کیهان برزگر