کلیدواژه‌ها = اتحادیة اروپا
تعداد مقالات: 6
1. ژئوپلیتیک انرژی، روسیه و دیپلماسی خط لولۀ ترکیه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-133

10.22059/jcep.2017.62903

محمد علی شیرخانی؛ مجید محمد شریفی


4. راهبرد متقابل انرژی در روابط روسیه و اتحادیة اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-148

10.22059/jcep.2015.54965

سعید وثوقی؛ معصومه زارعی هدک؛ محمد زارعی هدک


6. سیاست جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اروپا در قفقاز جنوبی: تقابل‌گرایی یا همکاری‌جویی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 355-374

10.22059/jcep.2014.52984

مسعود مطلبی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسین‌علی توتی