کلیدواژه‌ها = قزاقستان
الگوی توسعۀ جمهوری قزاقستان (2010 تا2020)

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 345-370

10.22059/jcep.2020.303253.449929

علی آدمی؛ مریم فلاح؛ مجیدرضا مومنی


تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-150

10.22059/jcep.2016.58577

الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی


تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-18

10.22059/jcep.2015.54959

فرهاد عطایی؛ عابد نوروزی زرمهری