کلیدواژه‌ها = قزاقستان
تعداد مقالات: 6
1. الگوی توسعۀ جمهوری قزاقستان (2010 تا2020)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 345-370

10.22059/jcep.2020.303253.449929

علی آدمی؛ مریم فلاح؛ مجیدرضا مومنی


2. نقش قزاقستان در گسترش روابط ایران و چین در آسیای مرکزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 467-484

10.22059/jcep.2018.209451.449654

سعید وثوقی؛ عسگر صفری


4. تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-150

10.22059/jcep.2016.58577

الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی


5. تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-18

10.22059/jcep.2015.54959

فرهاد عطایی؛ عابد نوروزی زرمهری


6. توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

داود رضائی اسکندری