کلیدواژه‌ها = قرقیزستان
تعداد مقالات: 6
3. بررسی نظری انقلاب‌های رنگی با تأکید بر انقلاب رز گرجستان و انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-138

عنایت الله یزدانی؛ طاهره اخوان


4. بررسی علت‌های شکست دولت برآمده از تحولات موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-49

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ محمد کریم¬زاده


5. توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

داود رضائی اسکندری


6. همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری