کلیدواژه‌ها = قرقیزستان
سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد قرقیزستان، راهبردهای فعلی، سناریوهای آتی

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22059/jcep.2024.371853.450197

نوذر شفیعی؛ صالح سلاورزی زاده


بررسی علت‌های شکست دولت برآمده از تحولات موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 27-49

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ محمد کریم¬زاده


همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، مهر 1389

Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری