کلیدواژه‌ها = هویت ملی
نقش سرمایۀ‌ اجتماعی در افزایش غرور ملی شهروندان قزاقستان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 319-343

10.22059/jcep.2023.335124.450043

سید مرتضی نوعی باغبان؛ زهرا صادقی نقدعلی


هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200

10.22059/jcep.2022.331352.450032

علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی


تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 435-452

10.22059/jcep.2019.222769.449683

الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده