کلیدواژه‌ها = قفقاز جنوبی
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 645-664

10.22059/jcep.2020.204960.449646

الهه کولایی؛ میثم هادی پور


4. منابع آبی مشترک در حوضۀ کورا - ارس؛ پیشران صلح در قفقاز جنوبی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 231-246

10.22059/jcep.2018.254467.449754

فریده محمدعلی‌پور؛ حامد طالبیان


5. سیاست خارجی عمل‏گرایانۀ ایران در قفقاز جنوبی در فضای پسابرجام

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-38

10.22059/jcep.2018.227961.449695

ماندانا تیشه یار؛ سمیه بهرامی


6. الگوهای دوستی و دشمنی و بحران‌ها در قفقاز جنوبی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-139

10.22059/jcep.2018.225771.449692

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی


7. تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در تقابل با محور شرقی- غربی در قفقاز جنوبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 411-430

10.22059/jcep.2016.60552

عنایت الله یزدانی؛ احسان فلاحی


9. تحلیل موضوع‌های امنیتی قفقاز جنوبی بر اساس نظریۀ امنیتی مکتب کپنهاگ

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 175-194

10.22059/jcep.2014.51762

سعید وثوقی؛ سعیده مرادی فر؛ عسگر صفری


11. فهم روابط ایران و گرجستان از زمان اعلام استقلال بر اساس نظریه‌های روابط بین الملل

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2012.25025

بهرام امیراحمدیان؛ حسن عسکری


12. ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-136

10.22059/jcep.2012.25031

فرهاد عطایی


13. منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی


14. رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-22

شهروز ابراهیمی؛ مصطفی محمدی