دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22059/jcep.2020.305304.449939

الهه کولایی؛ یوسف باقری


عوامل مؤثر بر سیاست دولت روسیه در برابر جریان‌های اسلامی روسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22059/jcep.2022.339009.450062

سمیه پسندیده؛ امیر محمد حاجی یوسفی