دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22059/jcep.2020.305304.449939

الهه کولایی؛ یوسف باقری


عوامل مؤثر بر سیاست دولت روسیه در برابر جریان‌های اسلامی روسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22059/jcep.2022.339009.450062

سمیه پسندیده؛ امیر محمد حاجی یوسفی


بررسی چرایی گرایش ج.ا.ایران به روسیه بر اساس استراتژی های ایجاد موازنه و دنباله‌روی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22059/jcep.2023.347341.450093

الهام رسولی ثانی آبادی


تصویر برساخته از ایران در منابع آموزشی اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22059/jcep.2023.346508.450089

محمدکاظم شجاعی؛ مهنا سیدآقایی رضایی


بحران 2014 اوکراین و آثار و پیامدهای آن برای طرف‌های این بحران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22059/jcep.2023.343620.450073

سید داوود آقایی؛ سهیل اعتصامی


تحلیل رمز عملیاتی و درک ویژگی‌های روان‌شناختی- سیاسی شخصیت پوتین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jcep.2023.347347.450094

علی اشرف نظری


تأملی در سیاست نوعثمانی‌گری ترکیه و دشواری‌های آن برای ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jcep.2023.344663.450079

نوذر خلیل‌طهماسبی؛ احمد نقیب‌زاده


سوءبرداشت‌های پوتین و جنگ ۲۰۲۲ اوکراین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22059/jcep.2023.349531.450103

سعید شکوهی


تحلیل چندجانبه‏ گرایی تجارت ایران برای استفاده بهینه از موقعیت ژئوپلیتیک سازمان همکاری شانگهای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22059/jcep.2022.338994.450061

مسلم انصاری نسب؛ نجمه بیدمال