دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

دوگانگی میان ملی‌گرایی و جهان‌وطن‌گرایی در مارکسیسم و اتحاد شوروی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22059/jcep.2023.352019.450115

حبیب‌اله فاضلی؛ علی کریمی


رقابت راهبردی روسیه و امریکا: ابعاد و پیامدهای بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/jcep.2023.349654.450104

جهانگیر کرمی؛ محمدرضا سورتچی