الگوی توسعۀ جمهوری قزاقستان (2010 تا2020)

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 345-370

10.22059/jcep.2020.303253.449929

علی آدمی؛ مریم فلاح؛ مجیدرضا مومنی


تأملی در سیاست نوعثمانی‌گری ترکیه و دشواری‌های آن برای ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 363-387

10.22059/jcep.2023.344663.450079

احمد نقیب‌زاده؛ نوذر خلیل‌طهماسبی


بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 445-464

10.22059/jcep.2020.290473.449873

محمدرضا دهشیری؛ سعید قربانی؛ حامد حکمت‌آرا


راهبرد چین در قفقاز جنوبی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 515-542

10.22059/jcep.2020.289173.449869

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 569-593

10.22059/jcep.2020.294063.449884

خسرو کارخیران خوزانی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


بازنمایی ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 665-680

10.22059/jcep.2020.287491.449865

افشین متقی دستنایی؛ مصیب قره بیگی