تعداد مقالات: 285
26. تغییر رویکرد پوتین در سیاست خارجی نوین روسیه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

10.22059/jcep.2016.58571

حیبب اله ابوالحسن شیرازی؛ قدرت اله بهبودی نژاد


27. اصلاحات فرقۀ دموکرات آذربایجان و اسناد بازیافتۀ اتحاد شوروی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22059/jcep.2017.62896

حمید احمدی؛ رویا یوسفی


28. تحلیل زمینه‌‌های سیاسی و اجتماعی حضور داعش در آسیای مرکزی (از تهدید نفوذ تا واقعیت حضور)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

10.22059/jcep.2018.137298.449615

مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی؛ کامران لطفی


30. مقایسه تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-38

مهدی سنایی؛ فاطمه عطری سنگری


31. منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی


32. روابط ایران و روسیه، همگرایی یا واگرایی؟

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2013.35147

علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری


33. دریای خزر و ملاحظات ژئواکونومیک شرق و غرب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2014.36769

محمد حسن خانی؛ داوود کریمی پور


34. راهبرد های نوین ناتو در چارچوب بیانیه لیسبون 2010 در برابر فدراسیون روسیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-36

10.22059/jcep.2014.51754

سید داوود آقایی؛ بهاالدین مریمی؛ علی خلیلی پور رکن آبادی


36. بررسی علت‌های شکست دولت برآمده از تحولات موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-49

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ محمد کریم¬زاده


37. دوره‌های سیاستگذاری فرهنگی روسیه تزاری در ورارود (1917 ـ1864)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-191

10.22059/jcep.2015.56842

سیده فهیمه ابراهیمی


39. معادلة انرژی در اوراسیا و عمل‌گرایی روسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 219-235

10.22059/jcep.2014.52974

قدرت احمدیان؛ حدیث مرادی


40. سه دورۀ تولید و بازتولید سیاست در نظام اجتماعی ارامنۀ قفقاز (430-303/ 1220-430/ 1501-1220)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 239-254

10.22059/jcep.2018.202403.449633

سید هاشم آقاجری؛ سید علی مزینانی


41. تحلیل منافع روسیه در منطقۀ قفقاز (مطالعۀ موردی: بحران قره‌باغ)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 265-282

10.22059/jcep.2019.234286.449709

شهروز ابراهیمی؛ مصطفی خیری


43. عوامل مؤثر بر استقلال‌طلبی قوم چچن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

احمد پاکتچی؛ خدایار براری


44. بحران اوستیای جنوبی: ریشه ها، ابعاد، پیامدها و چشم انداز

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

امیراحمدیان بهرام


46. چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

زهرا احمدی پور؛ احسان لشگری


47. منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط زیست

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

محمد پورکاظمی


48. چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

علی امامی میبدی؛ بشیر اسماعیلی


49. تحلیل روابط سیاسی ایران و روسیه در عرصۀ بازار گاز اروپا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-33

10.22059/jcep.2017.62897

علی امیری؛ افشین کرمی


50. الیگارشی دولتی و پایداری فساد اداری در روسیه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-42

10.22059/jcep.2015.54960

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا