مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

جایگاه گازپروم در راهبرد انرژی روسیه

دوره 3، شماره 6، مهر 1389

عبدالله رمضان¬زاده؛ سید حمید حسینی


ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز

دوره 1، شماره 1، آبان 1387

الهه کولایی


گرجستان در چشم‌انداز سیاست همسایگی اتحادیه اروپا

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

محمدعلی حیدری؛ حمید رهنورد


بررسی سیاست خارجی روسیه بر اساس نظریۀ سیاست قدرت‌های بزرگ مرشایمر (2018-2012)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-73

10.22059/jcep.2019.272203.449816

الهام رسولی ثانی‌آبادی؛ سعید عطار؛ فاطمه فارسی


مطالعۀ شاخص‌های ‌توسعه‌ای کشورهای ساحلی خزر در فرایند همگرایی منطقه‌ای

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-79

10.22059/jcep.2018.222586.449686

میرعبدالله حسینی؛ بهرام امیراحمدیان؛ مهران نصیرزاد


سیاست امنیت انرژی ترکیه و نقش آن در انتقال انرژی به اروپا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 65-93

10.22059/jcep.2016.58574

ماندانا تیشه یار؛ میلاد گرجی


عامل‌های مؤثر بر شکل‌گیری صف‌آرایی روسیه و عراق (2011 تا 2018)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-90

10.22059/jcep.2019.285732.449852

زهرا زمردی انباجی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سید مسعود موسوی شفائی


روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما

دوره 4، شماره 9، آبان 1390، صفحه 79-98

الهه کولایی؛ جعفر خاشع؛ حبیب رضازاده


موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 79-98

10.22059/jcep.2012.25029

حسین رفیع؛ اسماعیل مظلومی


علت‌های تداوم مناقشه چچن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 87-110

حسین رفیع؛ وحید ذوالفقاری


نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 105-125

الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی


تقابل سازه‌انگارانۀ آمریکا و روسیه در اوکراین

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 231-248

10.22059/jcep.2016.60539

فرهاد دانش نیا؛ مهری مارابی


تبیین رابطۀ خودمختاری قومی و جدایی‌طلبی در روابط بین‌الملل (مطالعۀ موردی: گرجستان)

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 321-338

10.22059/jcep.2019.243873.449734

فهیمه خوانساری‌فرد؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت‌الله یزدانی