تعداد مقالات: 285
127. هویت و سیاست در جمهوریهای مسلماننشین روسیه: مطالعه موردی داغستان و تاتارستان

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 99-119

بهزاد مریدی؛ خاطره بخشنده


128. تحلیل بحران چچن درچارچوب رهیافت مطالعات امنیت انتقادی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-118

10.22059/jcep.2012.25030

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ مرتضی باقری


129. آسیای مرکزی و کاربست دیپلماسی پیشگیرانه: مرکز منطقهای سازمان ملل متحد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-120

10.22059/jcep.2014.36773

نسرین مصفا؛ علیرضا شمس لاهیجانی


130. تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-120

10.22059/jcep.2014.51758

وحید سینائی؛ علی صادق اکبری


131. تعاملهای اقتصادی با غرب در منطقه خارج نزدیک و جایگاه روسیه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-150

علیرضا سبزیان موسی آبادی؛ محمدرضا رستمی؛ قاسم رضایی


132. بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا و چشم‌انداز آن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 124-143

ابومحمد عسگرخانی؛ خرم بقایی؛ علیرضا ثمودی


133. رهیافت‌های متعارض در سیاست خارجی روسیه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-267

10.22059/jcep.2016.60540

احمد رشیدی


134. جریان‌شناسی فکری- سیاسی تصوف در افغانستان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 251-271

10.22059/jcep.2015.56849

حسین زحمتکش؛ امان الله شفایی


136. موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 319-334

10.22059/jcep.2014.52982

الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی


137. الگویابی ساختار قدرت در بین کشورهای عضو اکو

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 339-359

10.22059/jcep.2019.240264.449723

ابراهیم رومینا؛ عبدالرحمن اسفندیاری


138. سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال‌های 2001 تا 2017

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-363

10.22059/jcep.2019.264648.449788

وحید سینائی؛ ناصر یوسف زهی


141. تحول در نظریه‏های منطقه‏گرایی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

جلال دهقانی فیروزآبادی


143. اسماعیلیه در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

مریم معزی


144. ملاحظات امنیتی- سیاسی چین در آسیای مرکزی (2005- 1991)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

حسین سلیمی؛ مریم هفت‌آبادی


146. تأثیر گفتمان‎های هویتی روسیه بر نقش‌یابی اوراسیایی ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-113

10.22059/jcep.2019.268580.449806

بهاره سازمند؛ حسین صوراناری


149. حوزه¬های همکاری و اختلاف روسیه با ناتو پس از جنگ سرد

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 115-134

10.22059/jcep.2013.35154

ابومحمد عسگرخانی؛ علیرضا ثمودی¬ پیله¬رود؛ یاسر نورعلی¬وند


150. چشم‌اندازی بر عضویت هند در سازمان همکاری شانگهای، فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-132

10.22059/jcep.2016.58576

محمدصادق کوشکی؛ سیدمحمود حسینی