مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

تحول در نظریه‏های منطقه‏گرایی

دوره 3، شماره 1، مهر 1389

جلال دهقانی فیروزآبادی


اسماعیلیه در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 1، آبان 1387

مریم معزی


ملاحظات امنیتی- سیاسی چین در آسیای مرکزی (2005- 1991)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

حسین سلیمی؛ مریم هفت‌آبادی


حوزه¬های همکاری و اختلاف روسیه با ناتو پس از جنگ سرد

دوره 6، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 115-134

10.22059/jcep.2013.35154

ابومحمد عسگرخانی؛ علیرضا ثمودی¬ پیله¬رود؛ یاسر نورعلی¬وند


ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 119-136

10.22059/jcep.2012.25031

فرهاد عطایی


دیپلماسی علم و فناوری آمریکا در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 365-380

10.22059/jcep.2019.242184.449730

ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسماعیلی