تعداد مقالات: 285
151. بررسی نظری انقلاب‌های رنگی با تأکید بر انقلاب رز گرجستان و انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-138

عنایت الله یزدانی؛ طاهره اخوان


152. ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-136

10.22059/jcep.2012.25031

فرهاد عطایی


154. آسیای مرکزی زیر سلطۀ عرب‌ها و ترکان: مقایسه‌ای در نظام حکومت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 121-140

10.22059/jcep.2014.51759

فرهاد عطایی؛ سیکا سعدالدین


155. زمینه‌‌‌های همکاری و رقابت ایران و روسیه در آسیای مرکزی در چارچوب ژئوپلیتیک

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-151

فرهاد عطایی؛ اعظم شیبانی


158. مسئولیت بین‌المللی کیفری برای جنایت‌های ارتکابی در خوجالی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 325-340

10.22059/jcep.2018.139890.449622

حسین فخر؛ سالار صادقی


161. دیپلماسی علم و فناوری آمریکا در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 365-380

10.22059/jcep.2019.242184.449730

ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسماعیلی


162. روابط ایران و ارمنستان: فرصت‌ها و موانع

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

نورا... قیصری؛ مهناز گودرزی


165. نقش و تأثیر وهابیت در بحران چچن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390

حشمت السادات معینی فر؛ مهری خیری


167. امنیت آسیای جنوب باختری در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

پیروز مجتهدزاده


170. الگوهای دوستی و دشمنی و بحران‌ها در قفقاز جنوبی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-139

10.22059/jcep.2018.225771.449692

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی


171. راهبرد متقابل انرژی در روابط روسیه و اتحادیة اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-148

10.22059/jcep.2015.54965

سعید وثوقی؛ معصومه زارعی هدک؛ محمد زارعی هدک


172. تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-150

10.22059/jcep.2016.58577

الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی


175. نقش ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-160

10.22059/jcep.2014.51760

عبداله قنبرلو