مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 1-26

وحید بزرگی؛ میرعبدالله حسینی


رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 1-22

شهروز ابراهیمی؛ مصطفی محمدی


بازشناسی نظری و مصداقی مفهوم منطقه راهبردی در ابرقاره اوراسیا

دوره 4، شماره 9، آبان 1390، صفحه 1-20

زهرا احمدی پور؛ احسان لشگری


فهم روابط ایران و گرجستان از زمان اعلام استقلال بر اساس نظریه‌های روابط بین الملل

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2012.25025

بهرام امیراحمدیان؛ حسن عسکری


داشناکسیون و تسلط بر حیات سیاسی ارامنه(1890-1918)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2014.36768

سید هاشم آقاجری؛ سید علی مزینانی


بررسی عوامل منازعه و همکاری در منطقۀ ژئوپلیتیکی خزر (پتانسیل‌های همگرایی و واگرایی)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2014.51753

زهرا احمدی پور؛ زهرا حسینی سادات محله؛ محمدرضا میرزایی


صفحات آغازین

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-4


صفحات آغازین

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-4


صفحات آغازین

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-4


صفحات آغازین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-4


بررسی تأثیرهای ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اسراییل بر منافع ایران در حوزة خزر

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 195-218

10.22059/jcep.2014.52972

شهروز ابراهیمی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه


ایران و خطوط انتقال انرژی حوز? خزر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1388

جواد اطاعت؛ حمیدرضا نصرتی


آسیای مرکزی و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسیه و غرب

دوره 3، شماره 2، فروردین 1389

قدرت الله احمدیان؛ طهمورث غلامی