کاوشی در مداخلۀ روسیه در بحران سوریه از منظر ژئوپلیتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران

2 دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این نوشتار تبیین مداخلۀ روسیه در بحران سوریه از منظر ژئوپلیتیک است. مداخلۀ مسکو در بحران سوریه هم‌زمان با آغاز بحران شکل گرفت. صرف نظر از مواضع ابتدایی دمیتری مدودیف، در دوره‌های دیگر، خط مشی روسیه در برابر آن بحران به‌نفع دولت اسد بود. حمایت مسکو از دولت سوریه در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای انجام شد. مهم‌ترین بعد کمک روسیه در این بحران به ورود مستقیم واحدهای نیروی هوایی و دریایی روسیه در آن در اواخر تابستان 2015 باز می‌گشت. در تأثیر این کمک‌ها موازنۀ نیروها به سود ارتش و نیروهای امنیتی سوریه تغییر کرد و آن‌ها توانستند بخش شایان  توجهی از مناطق را از کنترل مخالفان و افراط‌گرایان خارج کنند. پرسش نوشتار این است که چرا روسیه در بحران سوریه مداخله کرد، در حالی که تا پیش از آن مسکو در هیچ یک از بحران‌های خارج از قلمرو اتحاد شوروی مداخله نکرده بود؟ فرضیۀ نوشتار این است که مجموعه‌ای از الزام‌های ژئوپلیتیکی موجب شد که روسیه در این بحران مداخله و از دولت اسد حمایت کند. برای سنجش این فرضیه از مدلی بهره گرفتیم که از سه مفهوم «ویژگی ژئوپلیتیکی»، «قلمروسازی ژئوپلیتیک»، «گذار ژئوپلیتیکی» گرفته شده است. موارد یادشده الزام‌های ژئوپلیتیک را در پی داشته است که روسیه را به مداخله در این بحران برانگیخت. این الزام‌ها، جلوگیری از تداوم عقب‌نشینی روسیه از غرب، مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و تجزیه‌طلبی، حفظ قلمرو نفوذ، حفظ توازن منطقه‌ای و حفظ ثبات منطقه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Russia's Intervention in the Syrian Crisis from a Geopolitical Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Takhshid 1
  • Morteza Shoja 2
1 Assistant Professor of International Relations, University of Tehran
2 PhD in International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

Undoubtedly the Syrian crisis is one of the most important current issues in the international system. This has paved the way for the presence of regional and trans-regional powers in the territory of this country. One of these powers, Russia, has intervened in this crisis in the interest of the Syrian government. Russia’s support in terms of political, economic and military-intelligence was carried out. Of course, the most important aspect of Russia's intervention in the Syrian crisis is direct military involvement in the crisis in the late summer of 2015. Under the influence of Russia's help and assistance, the positions of the Syrian army and its regional allies were strengthened and they were able to regain the control of a significant portion of the areas occupied by oppositions and extremists. In any case, Russia's actions in the Syrian crisis are of a special and unique nature. The question arisen here is “why Russia has intervened in the Syrian crisis, while it has not intervened in any of the Middle East crises so far?” The hypothesis is that “Geopolitical obligations have led Russia to intervene in the interests of the government in the Syrian crisis.” The research was conducted in an exploratory and empirical way, and is thus loyal to the positivist tradition.
To measure the hypothesis, the research used a model of three concepts of “Geopolitical Feature”, “Geopolitical Territorialization” and, finally, “Geopolitical transition”. The geopolitical feature of the Middle East and Syria is so remarkable for Russia that Russia cannot be indifferent to their weight. Additionally, Syria was a part of Russia's influence in the Middle East since the 1970s. Therefore, Russia is interested in preserving this geopolitical condition as it faces the West and terrorism’s geopolitical constraints.
From the geopolitical point of view, the Middle East has been in transition since the collapse of the Soviet Union. But the developments in this region have generally been against Russia's interests. The emergence of Arab revolutions in the countries of the region have led to the overthrow of authoritarian governments and the replacement of democratic regimes (pro-western) and sectarian ones (extremists). This situation has endangered the geopolitical interests of Russia in this region. In particular, the Middle East is located in the adjacent of the Central Asian and Caucasian lands and the instability caused by the Arab revolutions, as a result, could have caused a wave of instability in these areas as well. The aforementioned provisions required Russia to intervene in the Syrian crisis.
One of the most important requirements of Russia in the Syrian crisis was to compete with the United States and the West. The competition of two major powers is geostrategic so that in Eastern Europe the Balkans, Central Asia and the Caucasus, the Middle East, Afghanistan and the Far East are visible. Moscow has seen US policies in the Middle East diminishing its influence in the region. In line with this policy, the West has also intervened in the interest of the opposition in the Syrian crisis and for the benefit of extremist groups in secret. So, Syria became one of the geopolitical areas of competition for the two superpowers. Hence, Moscow did not have any choice except to intervene in the crisis of this country.
Confronting terrorism, extremism and separatism was also one of the most important requirements for Russia's intervention in the Syrian crisis. In documents of Russian foreign and security policy, terrorism has been described as one of the most important security problems of the Country. During the terrorist attacks, hundreds of Russian citizens died and more were injured. Terrorism, which grew up in the context of the Caucasus separatism, generally emerged in the form of an extremist ideology and evolved. Hence, the crisis of terrorism in Russia has coincided with extremism and separatism. Regarding the Russian government's serious policies, the terrorists were restrained and suppressed.  But the atmosphere of insecurity from the civil war in Syria was a good environment for the growth of the terrorists. As a result, a significant number of citizens from Russia and Central Asia and the Caucasus regions participated in Syria. Getting power of the terrorists in this Country and their empowerment in their territory (in Russia, Central Asia and Caucasus) caused the emergence of a new wave of insecurity and assassination in the territory of the Soviet Union. This could re-ignite the controlled crisis of separatism in the Caucasus. Therefore, Russia's intervention in the Syrian crisis was necessary to confront them.
Syria has been a part of Russia's influence in the Middle East and the Mediterranean since the 1970s. This country, along with Iraq, ensured Russia's presence in the Middle East and therefore it has been important from the geopolitical point of view. In the context of competing with the United States, Russia developed its relations with Syria not only in terms of military and strategic dimensions, but also in economic terms in order to maintain its influence in this country. The Syrian government was a geopolitical asset for Russia; As it guarantees the access to the Russian military to strategic spots in the Middle East, North Africa, and eventually South and South-East Europe. So the overthrow of the Syrian government by the opposition and extremists would have led to the loss of this geopolitical advantage.
Instability in the periphery of Russia was generally in line with the interests of the West and against the interests of Russia. The occupation of Iraq by the US-led coalition, colored revolutions in the Soviet Union, the implementation of the Great Middle East Plan, the NATO intervention in the Middle East security processes, and similar occurrences have made the atmosphere of turbulence and, hence, brought about changes that often put Russia's interests in jeopardy. Therefore, Russian leaders are worried about any instability in the areas. The most serious worries in the Middle East were the Arabian uprising or sectarian states prone to extremism. So, Russia's intervention in the Syrian crisis sought to control instability in the country and the Middle East. In particular, the Russian leaders were confident that due to the proximity of the land, these instabilities would be broadened to the Soviet area from the Middle East and they will endanger their country’s interests in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Countering Terrorism
  • Geopolitical Feature
  • Geopolitical Obligation
  • Rivalry with America
  • Russia
  • Syria Civil War
A) English
1. Amos, Howard (2011), “Billions of Dollars of Russian Business Suffers Along With Syria”, Available at: https://themoscowtimes.com/articles/billions-of-dollars-of-russian-business-suffers-along-with-syria-9298, (Accessed on: 19/1/2016).
2. Aras, Bullent (2017), “Turkey’s Foreign Policy after July 15”, Available at: http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2017/02/Turkish-Foreign-Policy-After-July-15_Bulent-Aras.pdf, (Accessed on: 5/7/2017). 
3. Ariel, Ben (2017), “Al-Qaeda-Linked Group Claims St. Petersburg Attack”, Available at: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/228620, (Accessed on: 17/7/2016). 
4. Bagdonas, Azuolas (2012), “Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit”, European Journal of Economic and Political Studies, Vol. 5, No. 2, pp. 55-77.
5. Bender, Geremy (2015), “Russia is Building a Second Military Airbase in Syria”, Available at: http://www.businessinsider.com/russia-opening-second-military-airbase-in-syria-2015-12, (Accessed on: 11/6/2017). 
6. Cordesman, Anthony (2015), “Russia in Syria: Hybrid Political Warfare”, Available at: https://www.csis.org/analysis/russia-syria-hybrid-political-warfare, (Accessed on: 18/4/2016).
7. Gavrilis, George (2016), “Can Russia’s Peace Plan for Syria Work”, Institute for Religion, Culture, and Public Life, Columbia University, PONARS Eurasia Policy Memo, No. 420, Available at: http://www.ponarseurasia.org/memo/can-russias-peace-plan-syria-work, (Accessed on: 11/6/2017). 
8. Harmer, Christopher (2012), “Russian Naval Base Tartus”, ISW (Institute for the Study of War), Available at: www.Reuters.com/Article/2013/03/01/Us-Syria-Crisis-Russia-Idusbre9200e320130301, (Accessed on: 19/12/2016). 
9. Hill, Fiona (2013), “The Real Reason Putin Supports Assad”, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/chechnya/2013-03-25/real-reason-putin-supports-assad, (Accessed on: 2/2/2017).
10. Katz, Mark (2013), “The Impact of the Syrian Conflict on Russian Relations with Other Middle Eastern Countries”, Russian Analytical Digest, No. 128, pp. 1-5.
11. Kreutz, Andrej (2010), “Syria: Russia’s Best Assets in the Middle East”, Available at: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/kreutzeng-russiasyrianov2010.pdf, (Accessed on: 22/11/2016). 
12. Lawrence, John (2016), “Russian Airstrikes in Syria Maps: September 30, 2015 – September 19, 2016”, Available at: https://www.slideshare.net/ JohnLawrence16/russian-airstrikes-maps-sept-2015-sept-2016, (Accessed on: 21/2/2017).
13. McKirdy, Euan (2017), “8 Times Russia Blocked a UN Security Council Resolution on Syria”, Available at: http://edition.cnn.com/2017/04/13/ middleeast/russia-unsc-syria-resolutions/, (Accessed on: 13/4/2017). 
14. Middleeasteye (2014), “Syria’s Assad Depending on Iran Financial Aid”, Available at: http://www.middleeasteye.net/news/syrias-assad-depending-iran-financial-aid-392275455, (Accessed on: 4/6/2017). 
15. Mortimer, Caroline (2017), “Russian Aircraft Carrier, Admiral Kuznetsov, Heading to English Channel again”, Available at: http://www.independent.co.uk/ news/world/middle-east/russian-aircraft-carrier-admiral-kuznetsov-english-channel-syria-civil-war-air-strikes-military-a7514691.html, (Accessed on: 29/3/2017). 
16. Muir, Richard (1997), Political Geography, University College of Rion and York St. John.
17. Nizameddin, Talal (2013), Putin’s New Order in the Middle East, London: C. Hurst and Co. Ltd.
18. Oliphant, Viklle (2017), “ISIS Threatened ‘Russia will Burn’ Days before Metro Bomb Blast in St Petersburg”, Available at: http://www.express.co.uk/ news/world/787366/Russia-terror-attack-St-Petersburg-Metro-bomb-ISIS-threatened-Russia, (Accessed on: 11/1/2017).  
19. Parker, John (2015), “Uerstanding Putin through a Middle Eastern Looking Glass”, Institute for National Strategic Studies, National Defense University Press, Strategic Perspectives, No. 19, Available at: http://ndupress.ndu.edu/ Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-19.pdf, (Accessed on: 28/10/2018).
20. Pfeffer, Anshel (2013), “Russia Military Aid to Syria; Burning Question and Answer”, Available at: http://www.haaretz.com/israel-news/russian-military-aid-to-syria-burning-questions-and-answers.premium-1.524685, (Accessed on: 22/10/2016). 
21. Shumilin, Alexander (2016), “Russian Diplomacy in the Middle East: Back to Geopolitics”, The Institut François des Relations Internationales (IFRI), Available at: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/rnv93_version_ uk_final_protege.pdf, (Accessed on: 12/1/2017). 
22. Start (2017), “Global Terrorism Database (GTD) (2017)”, University of Maryland, Available at: http://apps.start.umd.edu/gtd/downloads/dataset/ Codebook.pdf, (Accessed on: 8/9/2017). 
23. Stott, Michael and Samia Nakhoul (2013), “Syria Expected More Financial Aid from Russia and Iran”, Available at: http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-economy-idUSBRE93N0QA20130424, (Accessed on: 12/2/2017). 
24. TASS (2017), “Moscow Cements Deal with Damascus to Keep 49-year Presence at Syrian Naval and Air Bases”, Available at: http://tass.com/ defense/926348, (Accessed on: 17/8/2017). 
25. Trenin, Dmitry, (2010), “Russia’s Policy in the Middle East: Prospects for Consensus and Conflict with the United States”, Available at: http://carnegieendowment.org/files/trenin_middle_east.pdf, (Accessed on: 5/11/2016).
26. Trenin, Dmitry (2012), “Russia’s Policy in the Middle East: Prospects for Consensus and Conflict with the United States”, Available at: http://carnegie.ru/2010/03/02/russia-s-policy-in-middle-east-prospects-for-consensus-and-conflict-with-united-states-pub-40324, (Accessed on: 20/3/2017).
27. Trenin, Dmitry (2013), “Mythical Alliance: Russia’s Syria Policy”, Available at: http://carnegie.ru/2013/02/12/mythical-alliance-russia-s-syria-policy-pub-50909, (Accessed on: 19/3/2017).
28. Van Metre, Lauren, Viola G. Gienger and Kathleen Kuehnast (2015), “The Ukraine-Russia Conflict Signals and Scenarios for the Broader Region”, United States Institution of Peace, Available at: https://www.usip.org/sites/default/ files/SR366-The-Ukraine-Russia-Conflict.pdf, (Accessed on: 17/6/2017).
29. Walsh, E. (1944), “Geopolitics and International Morals”, in: H. W. Weigert and V. Stefansson, Compass of the World, New York: Macmillan, pp. 12–39.
30. Zakharakin, Stanislav (2015), “What is in Store for the Siberian Movement?”, Available at: http://www.eurozine.com/articles/2015-06-11-zakharkin-en.html, (Accessed on: 29/2/2017).
 
B) Persian
1. Caucasus Studies Institute (2015), “The Caucasus Velayat Officially Declared Existence”, Available at: http://qafqaz.ir/fa/?p=12739, (Accessed on: 13/6/2016).
2. Cohen, Saul (2008), World System Geopolitic, Translated by Abbas Kardan, Tehran: Abrar-e Mo’aser.
3. “Foreign Policy Concept of Russia Federation” (2016), Translated by Roghayye Keramati Nia, Available at: http://yon.ir/Y4Y4J, (Accessed on: 19/8/2016).
4. Hafez Nia, Mohammad Reza (1999), The Basics of Sociopolitical Studies, Tehran: Organization of Howza and Schools in Abroad.  
5. Hafez Nia, Mohammad Reza (2006), Principels and Concept of Geopolitics, Tehran: Samt. 
6. Hafez Nia, Mohammad Reza (2016), “The World’s Active Geopoltical Faults”, Geopoltic, Vol. 12, No. 4, pp. 1-12.
7. Khlabnikov, Alexi (2016), “Moscow in Middle East is about to Balance between Pro-America Regime and Exis of Ressistance”, Available at: http://yon.ir/Tb2Il, (Accessed on: 7/3/2017).
8. Koolaee, Elaheh and Mohammad Soltani Nezhad (2016), “Casuses and Motivatives of Russia’a Military Operation in Syria”, Strategic Studies, No. 73, pp. 115-136.
9. Mojtahed Zadeh, Pirooz (2015), Political Geography and Geopolitic, Tehran: Samt.
10. Pakatchi, Ahmad and Khodayar Barari (2009), “Effective Factores in Sepatism of Chechen Ethnic”, Central Eurasia Studies, No. 3, pp. 23-42.
11. Shoja, Morteza (2007), “Prosses of Power in Middle East in Treasury of 21 Century”, Politial-Economic Information, No. 235-236, pp. 32-47.
12. Zahrani, Mostafa and Teymor Faraji Lohe-Sara (2016), “Russian Federation’s Approach towards Syrian Crisis”, Central Asia and the Caucasus Studies, No. 94, pp. 43-70.