بررسی سیاست‌های ناتو در منطقه اوراسیا بر اساس نظریه برساخته‌گرایی

نویسنده

چکیده

یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تداوم حیات این سازمان و تطبیق اهداف و برنامه های آن بر اساس شرایط نوین جهانی بوده است. در این زمینه، ناتو طی دو دهه گذشته تلاش های فراوانی انجام داده و با ایجاد نوعی تحول هویتی در کارکردها و ماموریت های خود، نه تنها همچنون رقیب دیرین خود، پیمان ورشو، از هم نگسیخت، بلکه موفق به جذب اعضای جدیدی در مناطق مختلف جهان شده و کارویژه های خود را به موضوعات نوینی تسری داده است.
در مقاله حاضر تلاش خواهد شد تا با بررسی ساختار نوین نظام بین الملل براساس تئوری های هویت ساختی، به بررسی شیوه تحول در کارکرد ناتو، نحوه گسترش حضور این کشور در منطقه اوراسیا و اهداف و برنامه های آتی این سازمان در میان کشورهای این منطقه که از اهمیت ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on NATO's Politics in Eurasia Based on Constructivist Identity Theories

نویسنده [English]

  • Manana Tishehyar
چکیده [English]

One of the main issues faced by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the post-Cold War period has been the continued existence of the organization and accommodating its goals and agenda with the new world conditions. NATO in this relation has made utmost efforts within the past two decades and by making a kind of identity transformation in its functions and missions, not only did not collapse as its old rival did, but also managed to attract new member states in various parts of the world, expanding its functions to new subjects. This paper tries to study the new structure of the international system according to the constructivist identity theories and explore the method of change in NATO's function, the expansion of the organization's presence in Eurasia and its future objectives among the regional countries which enjoy high geopolitical importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • America
  • Eurasia
  • Identity
  • NATO
  • security