خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: بهمن 1387

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: {16}

تعداد شماره: {31}

تعداد مقاله ها: 367

درصد پذیرش: %34

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 433

تعداد مشاهده مقاله ها: 556,251

میانگین مشاهده هر مقاله: 1515.67

تعداد دانلود مقاله ها: 419,769

میانگین دانلود هر مقاله: 1143.78

تعداد نویسندگان: 528

تعداد داوران: 155

تعداد پایگاه های نمایه شده: 10

مطالعات اوراسیای مرکزی

نشریه نمایه شده در پایگاه استنادی بین‌المللی

 نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

عنوان خلاصه استاندارد: Cent Eurasia Stud

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 0.30 (30 درصد)

هزینه داوری و چاپ مقاله:  دارد (برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید)

 

نکته های مهم: 

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی بر آن شده است با پذیرش مقاله­ های مربوط به روابط ایران و منطقۀ اوراسیا، دامنه و حوزۀ مطالب خود را گسترش دهد. 

مقاله های ارسالی تنها در صورت رعایت موارد اشاره شده در راهنمای نگارش مقاله های مجله مطالعات اوراسیای مرکزی در  روند داوری قرار خواهند گرفت. 

همۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش، رد و یا انتشار مقاله ها از طریق سایت مجله انجام می‌شود.

صدور گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد؛ ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به ‌دقت و به همان ترتیبی که مورد نظر است، تکمیل فرمایید.

این فصلنامه جهت همانندجویی از سامانه همانندجو در  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) استفاده می‌کند. لازم به ذکر است تنها مقاله‌هایی برای داوری ارسال می‌شوند که درصد همانندی آ‌نها کمتر از 10 درصد باشد.

 

 

      Creative Commons License         

 

 

             


    

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1402، صفحه 1-410