فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

دوفصل‌نامه علمی- پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، بر آن شده است که با پذیرش مقاله­های مربوط به روابط ایران و منطقۀ اوراسیا، دامنه و حوزه مطالب خود را گسترش دهد. از همۀ استادان، پژوهشگران و صاحب­نظران این عرصه، دعوت می‌شود مقاله­ های علمی- پژوهشی خود را در محورهای زیر برای مجله بفرستند:

 

-جایگاه انرژی در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

- نقش فرهنگ در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

- جایگاه محیط زیست و سیاست سبز در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

- نقش سازمان‌های منطقه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

- جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

- تحریم‌های بین‌المللی، فرصت­ها و تهدیدهای ایران در منطقۀ اوراسیا

-روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و منطقه اوراسیا

- ریشه‌های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقه اوراسیا

- مطالعات تطبیقی ایران و کشورهای منطقۀ اوراسیا

 

برای فرستادن مقاله و دریافت اطلاعات بیشتر نشانی زیر را ببینید:

www.jcep.ut.ac.ir

61112396- 66419704