کسب رتبه Q1 در پایگاه استنادی Scimago Journal & Country Rank

با یاری خداوند و همت استادان مطالعات منطقه‌ای، روابط بین الملل و علوم سیاسی، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در  پایگاه استنادی Scimago Journal & Country Rank در رتبه  Q1  قرار گرفت. برای مشاهده جزئیات به تارنمای زیر مراجعه فرمایید.

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101066394&tip=sid&clean=0