اهداف و چشم انداز

مجلۀ «مطالعات اوراسیای مرکزی» در چارچوب مقاله‌های علمی – پژوهشی تلاش می‌کند مسایل گوناگون فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و منطقۀ قفقاز مانند دولت‌سازی، ملت‌سازی، روابط خارجی، تروریسم، امنیت، زنان، جامعه مدنی، روابط روسیه با اعضای پیشین اتحاد شوروی، سیاست، محیط زیست، مواد مخدر و همۀ مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی این کشورها را به­ ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر کند.

مجله «مطالعات اوراسیای مرکزی» همچنین در نظر دارد با پذیرش مقاله ­های مربوط به روابط ایران و منطقۀ اوراسیا، دامنه و حوزۀ مطالب خود را گسترش دهد. محورهای مورد نظر مجله به شرح زیر است:

 - جایگاه انرژی در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

 - نقش فرهنگ در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

 - جایگاه محیط زیست و سیاست سبز در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

 - نقش سازمان‌های منطقه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

 - جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقۀ اوراسیا

-تحریم‌های بین‌المللی، فرصت­ها و تهدیدهای ایران در منطقۀ اوراسیا

 -روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و منطقه اوراسیا

 - ریشه‌های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و منطقه اوراسیا

 - مطالعات تطبیقی ایران و کشورهای منطقۀ اوراسیا