اهداف و چشم انداز

مجله «مطالعات اوراسیای مرکزی» در چارچوب مقاله‌های علمی – پژوهشی تلاش می‌کند مسایل گوناگون فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و منطقۀ قفقاز مانند دولت‌سازی، ملت‌سازی، روابط خارجی، تروریسم، امنیت، زنان، جامعه مدنی، روابط روسیه با اعضای پیشین اتحاد شوروی، سیاست، محیط زیست، مواد مخدر و همچنین مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی این کشورها، را به­ ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران که از جنبه­‌های گوناگون مورد توجه است، مورد مطالعه و پژوهش قرار ‌دهد.