داوران

عضویت در پایگاه‌های بین‌المللی

سمت / سازمان

نام داور

 

استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

سیده فهیمه ابراهیمی

 

دانشگاه علامه طباطبایی

هادی آجیلی

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حمید احمدی

 

 

فرج الله احمدی

 

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

زهرا احمدی پور

 

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

محمد اخباری

 

دانشگاه علامه طباطبایی

علی آدمی

 

 

حبیب الله اسماعیلی

 

 

رسول افضلی

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

داوود آقایی

 

 

علی امیدی

 

پژوهشگر . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. استاد مدعو در دانشکده مطالعات جهان دانگاه تهران

بهرام امیراحمدیان

 

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

رضوان باقرزاده

 

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

احمد بخشی

 

استادیار مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز

خدایار براری

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

ماندانا تیشه یار

 

دانشگاه گیلان دانشکده علوم انسانی

احمد جانسیز

 

 

رسول جعفریان

 

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای ایرانشناسی و اسلامشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

محسن جعفری مذهب

 

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

محمد جمشیدی

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

محمد جعفر جوادی ارجمند

 

استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رحمت حاجی مینه

 

علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

امیر محمد حاجی یوسفی

 

 

عطاء الله حسنی

 

استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

سیده مطهره حسینی

 

 

حسن حضرتی

 

 

جعفر حق پناه

 

وزارت امور خارجه، استاد مدعو دانشگاههای تهران

سعید خالوزاده

 

عضو هیئت علمی-دانشگاه امام صادق(ع)

محمدحسن خانی

 

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حسین دهشیار

 

دانشگاه یزد

الهام رسولی ثانی آبادی

 

استادیار تاریخ دانشگاه تهران

گودرز رشتیانی

 

دانشگاه مازندران، عضو هیات علمی، دکتری علوم سیاسی

احمد رشیدی

 

دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

عنایت الله یزدانی

 

استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

عنایت الله یزدانی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد

افشین زرگر

 

 

غلامحسین زرگری نژاد

 

مدرس دانشگاه شهید بهشتی، متخصص تاریخ قفقاز

حسین زرینی

 

دانشگاه تهران

بهاره سازمند

 

 

سجاد ستاری

 

مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

محمد سلطانی نژاد

 

استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه گیلان

رضا سیمبر

 

ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

محمد حسن شیخ الاسلامی

 

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت‌مدرس

شهروز شریعتی

 

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

نوذز شفیعی

 

استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

سهراب شهابی

 

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

جواد صالحی

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

علی صباغیان

 

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ساسان صیرفی

 

عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

حمزه صفوی

 

عضو هیات علمی گروه مطالعات منطفه ای دانشگاه تهران

سید حمزه صفوی

 

 

ابراهیم عباسی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2940365

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا عزیزی

 

استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

فرهاد عطایی

 

دانشگاه تهران

شیوا علی زاده

 

 

پروین فرشچی

 

استادیار مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سیروس فیضی

 

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

فرهاد قاسمی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3540729

عضور هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

محمدتقی قزلسفلی

 

دانشگاه اتاوا

حامد کاظم زاده

 

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

علی کالیراد

 

 

داوود کیانی

 

هیئت علمی

داوود کیانی

 

جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

مراد کاویانی راد

 

دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان

جهانگیر کرمی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2475205

مرکز اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

الهه کولایی

 

عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

ولی گل محمدی

 

 

ولی گل محمدی

 

عضو هیات علمی

مهناز گودرزی

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سعیده لطفیان

 

دانشگاه تهران

ابراهیم متقی

 

دانشگاه خوارزمی

افشین متقی دستنایی

 

دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس

پیروز مجتهدزاده

 

عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

محمد رضا مجیدی

 

دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، گروه زبان و ادبیات روسی.

زهرا محمدی

 

 

فریده محمدعلی پور

 

گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

آریابرزن محمدی قلعه تکی

 

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

محسن مدیر شانه چی

 

دانشگاه تربیت مدرس

جواد مرشدلو

 

 

جواد مرشدلو

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAO-2311-2020

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حمیرا مشیرزاده

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نسرین مصفا

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مصطفی ملکوتیان

 

استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

سید علی منوری

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

احمد موثقی گیلانی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GQH-1387-2022

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حامد موسوی

 

 

سید رسول موسوی

 

دانشگاه تربیت مدرس

سید مسعود موسوی شفائی

 

گروه مطالعات اجتماعی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

سید عبدالامیر نبوی

 

دانشگاه تهران، گروه علوم سیاسی

علی اشرف نظری

 

گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رکسانا نیکنامی

 

استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا نوری

 

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حسین نوروزی

 

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سید محمد هوشی سادات

 

استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

طیبه واعظی

 

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

حسام الدین واعظ زاده

 

دانشگاه اصفهان

سعید وثوقی

 

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اکبر ولی زاده