داوران

 

نام داور سمت / سازمان
سعیده Lotfian استاددانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سیده فهیمه ابراهیمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی
نبی الله ابراهیمی
هادی آجیلی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید احمدی
فرج الله احمدی
زهرا احمدی پور دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد اخباری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
علی آدمی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب الله اسماعیلی
رسول افضلی
داوود آقایی
علی امیدی
بهرام امیراحمدیان پژوهشگر . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. استاد مدعو در دانشکده مطالعات جهان دانگاه تهران
بهرام امیراحمدیان استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
رضوان باقرزاده دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
احمد بخشی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
خدایار براری استادیار مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز
ماندانا تیشه یار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ماندانا تیشه یار
احمد جانسیز دانشگاه گیلان دانشکده علوم انسانی
رسول جعفریان
محسن جعفری مذهب عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای ایرانشناسی و اسلامشناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
محمد جمشیدی
محمد جعفر جوادی ارجمند
رحمت حاجی مینه استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
امیر محمد حاجی یوسفی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
عطاء الله حسنی
سیده مطهره حسینی استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
حسن حضرتی
جعفر حق پناه
سعید خالوزاده وزارت امور خارجه، استاد مدعو دانشگاههای تهران
محمدحسن خانی عضو هیئت علمی-دانشگاه امام صادق(ع)
حسین دهشیار هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
الهام رسولی ثانی آبادی دانشگاه یزد
گودرز رشتیانی Assistant Professor of History Department of History, Faculty of Literature and Humanities University of Tehran
احمد رشیدی دانشگاه مازندران، عضو هیات علمی، دکتری علوم سیاسی
عنایت الله یزدانی دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان
عنایت الله یزدانی استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
افشین زرگر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد
غلامحسین زرگری نژاد
حسین زرینی مدرس دانشگاه شهید بهشتی، متخصص تاریخ قفقاز
بهاره سازمند دانشگاه تهران
سجاد ستاری
محمد سلطانی نژاد مطالعات منطقه ای- مطالعات خاورمیانه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
رضا سیمبر
محمد حسن شیخ الاسلامی ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
شهروز شریعتی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت‌مدرس
نوذز شفیعی دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
سهراب شهابی استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
جواد صالحی دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی صباغیان دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
ساسان صیرفی عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حمزه صفوی عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
سید حمزه صفوی عضو هیات علمی گروه مطالعات منطفه ای دانشگاه تهران
ابراهیم عباسی
حمیدرضا عزیزی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد عطایی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
شیوا علی زاده دانشگاه تهران
پروین فرشچی
سیروس فیضی استادیار مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فرهاد قاسمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران
محمدتقی قزلسفلی عضور هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
حامد کاظم زاده دانشگاه اتاوا
علی کالیراد عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
داوود کیانی
داوود کیانی هیئت علمی
مراد کاویانی راد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
جهانگیر کرمی دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان
الهه کولایی مرکز اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ولی گل محمدی عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
ولی گل محمدی
مهناز گودرزی عضو هیات علمی
ابراهیم متقی دانشگاه تهران
افشین متقی دستنایی دانشگاه خوارزمی
پیروز مجتهدزاده دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا مجیدی عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
زهرا محمدی دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، گروه زبان و ادبیات روسی.
فریده محمدعلی پور
آریابرزن محمدی قلعه تکی گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
محسن مدیر شانه چی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جواد مرشدلو دانشگاه تربیت مدرس
جواد مرشدلو
نسرین مصفا
مصطفی ملکوتیان
سید علی منوری استادیار دانشگاه خوارزمی تهران
احمد موثقی گیلانی
حامد موسوی
سید رسول موسوی
سید مسعود موسوی شفائی دانشگاه تربیت مدرس
سید عبدالامیر نبوی گروه مطالعات اجتماعی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
علی اشرف نظری دانشگاه تهران، گروه علوم سیاسی
رکسانا نیکنامی گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا نوری استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی
حسین نوروزی
حسین نوروزی عضو هیات علمی
سید محمد هوشی سادات
طیبه واعظی استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
حسام الدین واعظ زاده
سعید وثوقی دانشگاه اصفهان
اکبر ولی زاده معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران