راهنمای نویسندگان

پژوهشگران محترم برای ارسال مقاله لازم است در قسمت ورود به سامانه وارد شوند و با وارد کردن اطلاعات و تکمیل فرم، برای ثبت نام اقدام کنند. پس از ثبت نام در سامانه، با نام کاربری و رمز ورود خود وارد شوند و در بخش ارسال مقاله، مقاله خود را بارگزاری کنند. 

 

 

راهنمای نگارش مقاله  

 

الف. ویژگی‌های ظاهری 

 • حجم مقاله (شامل همه صفحات اعم از عنوان، چکیده‌، بدنه، نتیجه‌گیری و منابع) حداقل ۶000 و حداکثر 8000 کلمه و در قطع A4 باشد.
 • حاشیه مقاله از چپ و راست 4.5 و از بالا و پائین 5.10 می‌باشد.
 • چکیدۀ فارسی مقاله، در حدود ۲۵۰ واژه به همراه چکیدۀ انگلیسی در حدود 1000 واژه و باکیفیت ترجمۀ قابل‌انتشار ارسال شود. ترجمه از طریق گوگل و مانند آن پذیرفتنی نیست.
 • چکیده ها در چهار بخش بیان مسئله، سوال اصلی و فرضیه، روش شناسی، یافته ها و نتایج تنظیم شوند.
 • تعداد واژگان کلیدی بین ۵ تا ۷ واژه یا به صورت ترکیبی از کلمات است. ترتیب واژگان باید برحسب حروف الفبا باشد.
  • هیچ کلمه ای به زبان لاتین نباید در متن وجود داشته باشد. لازم است تلفظ فارسی کلمه در متن اصلی و سپس اصل کلمه لاتین در پاورقی آورده شود. این موضوع شامل کلمه های انگلیسی، روسی و دیگر زبان­ها است.
  • پاورقی‌ها از طریق شماره‌گذاری خودکار و به ترتیب در هر صفحه (دکمه ترکیبی CTRL+ ALT+ F) ذکر می‌شود و به‌هیچ‌وجه نباید به‌صورت دستی شماره‌گذاری گردد.
  • به جز مقدمه، نتیجه و منابع از ذکر عنوان هایی چون فصل و  بخش و گفتار و ... خودداری شود. 
  • عنوان هیچ‌یک از بخش‌ها نباید با عنوان مقاله یکسان باشد.
  • نتیجه‌گیری مقاله نباید تلخیص مطالب ذکرشده باشد و بایستی نتیجه مطالعه را بیان نموده و پیشنهاد‌های مقتضی را ارائه کند.

 ب.راهنمای اندازه قلم 

 

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

14 Bold

B Lotus

اسامی نویسندگان فارسی

10 Bold

B Lotus

مشخصات نویسندگان فارسی

9 نازک

B Lotus

متن چکیده فارسی

11 نازک

B Lotus

تیترهای داخل متن

12 Bold

B Lotus

متن

۱۲ نازک

B Lotus

منابع درون متنی لاتین

9 نازک

Times New Roman

عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها

۱۰نازک

B Lotus

منابع کتاب‌نامه

11 نازک

Times New Roman

چکیده انگلیسی

12 نازک

Times New Roman

 

 ج.راهنمای ارجاع دهی 

 • این مجله از روش استناد "درون متنی"  و استاندارد شیکاگو پیروی می کند و منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، فقط با آوردن 1) نام خانوادگی نویسنده اثر، 2) سال انتشار اثر، 3) شماره صفحه مورد استفاده، در داخل پرانتز معرفی می شوند، نمونه: (Koolaee, 2010: 27)
 • ترجمه انگلیسی اطلاعات منابع فارسی درون متنی در بخش منابع آورده شود و همچنین لازم است عبارت [in Persian] در داخل کروشه ذکر گردد.
 • چنانچه منبع مورد استفاده بیش از دو نویسنده دارد، به این ترتیب نوشته شود: (Koolaee and Others, 2011: 85)
 • در ارجاع درون متنی نباید از Ibid یا همان استفاده شود و لازم است که منبع قبلی دوباره تکرار شود.
 • ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنین است: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، شماره جلد، محل انتشار: نام ناشر. 

Koolaee, Elaheh (2010), Politics and Government in Central Asia, Tehran: SAMT [in Persian]. 

 • ترتیب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنین است: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله)، عنوان مقاله در گیومه، نام مترجم، نام مجله، دوره مجله، شماره مجله، صفحات اول تا آخر مقاله در مجله.  نمونه:

Koolaee, Elaheh and Simin Shirazi Mogoee (2016), “Impact of Economic Liberalization on the Growth of Civil Society in Kazakhstan”, Central Eurasia Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 133-150 [in Persian]. 

 • منابع اینترنتی مطابق نمونه­ زیر نوشته شوند: 

Lee, Julian (2007), “NGOs in Kazakhstan and The Caspian Sea Region: An Overview”, Available at: http://graduateinstitute.ch/webdav/site/cig/shared/CIG/archives/pdf/kazakhstana pril.pdf, (Accessed on: 2/9/2012). 

 • حتی المقدور DOI منابع الکترونیکی مورد استفاده، در پایان مشخصات آن ذکر شود. مانند:(doi:10.1000/182).
 • منابع مورد استفاده در متن باید در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، (و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب الفبایی نویسنده اول)، تنظیم شوند.
 • مقاله باید دست کم 10 تا 15 منبع خارجی معتبر و به روز داشته باشد.

د.راهنمای تنظیم مشخصات نویسندگان 

 • به همراه فایل اصلی مقاله فایل جداگانه ای با عنوان مشخصات نویسندگان ارسال شود که شامل موارد ذیل باشد: نام، نام ‏خانوادگی، میزان تحصیلات، سمت (جایگاه علمی و نه شغلی) نویسنده، نشانی، شماره تماس و نشانی الکترونیکی.
 • از بیان عنوان‌هایی نظیر مهندس، دکتر و... در ابتدای اسامی نویسندگان مقاله خودداری شود.
 • مشخصات نویسندگان (نام، نام ‏خانوادگی، سمت) در صدر چکیده انگلیسی نوشته شود.
 • در هر مقاله‌ای یکی از نویسندگان به‌عنوان نویسنده مسئول تعیین می‌شود. این شخص باید فردی باشد که به‌طور منظم و مرتب، ایمیل خود را بررسی می‌کند. بنابراین، در هنگام ارسال مقاله لازم است نویسندگان در این خصوص توافق کنند. لازم به توضیح است نویسنده مسئول در مقاله صرفاً مسئول مکاتبات است و کلیه نویسندگان از نظر حقوقی نسبت به مقاله مسئولیت دارند.
 • مقاله ارسالی باید بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری شوند.
 • از جدول ذیل برای ذکر مشخصات نویسندگان استفاده شود.

 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‎ ای/ روابط بین‌ الملل/.....

M.A. Student in Regional Studies/ International Relations/…….

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ‎ای/ روابط بین ‌الملل/.....

M.A. in Regional Studies/ International Relations/…….

دانشجوی دکتری رشته مطالعات منطقه ‎ای/ روابط بین‌الملل/.....

Ph.D. Student in Regional Studies/ International Relations/…….

دانش‌ آموخته دکتری رشته رشته مطالعات منطقه ‎ای/ روابط بین ‌الملل/.....

Ph.D. in Regional Studies/ International Relations/…….

استادیار

Assistant Professor

 دانشیار

Associate Professor

 استاد

Professor

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Faculty of Law and Political Science

نویسنده مسئول

Corresponding Author

 

 • تعهدنامه مقاله:  فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع  در سایت فصلنامه به ادرس  (https://jcep.ut.ac.ir/) در دسترس است. امضای نویسندگان در این فرم‌ها الزامی است؛ و امضا از طرف دیگران پذیرفتنی نیست. نویسندگان باید فرم ها را پس از امضا به همراه فایل اصلی مقاله بفرستند.

 • فایل «تعهدنامه» را از اینجا دانلود نمایید.

 • فایل «تعارض منافع» را از اینجا دانلود نمایید.

 • نویسندگان محترم ملزم هستند در صورت وجود پشتیبان پژوهش در یک بند، با عنوان سپاسگزاری، پیش از آوردن فهرست منابع، از پشتیبان پژوهش سپاسگزاری خود را اعلام کنند.

 • در صورت رعایت نکردن موردهای بالا  مقاله داوری نخواهد شد.

 

و‌. شیوه ارزیابی و انتشار 

 • تعداد نویسندگان مقاله نباید بیش از 2 نفر باشد.
 • مقاله باید زیر نظر یک استاد تهیه شود. دانشجویان  دوره دکتری نمی­‌توانند به تنهایی نویسنده مقاله باشند.
 • مقاله ارسالی دست‌کم به‌وسیلۀ دو داور ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله وابسته به پذیرش دو داور و تصویب نهایی شورای نویسندگان و سردبیر براساس مقررات داخلی مجله خواهد بود.
 • مجله در ویرایش مقاله ها آزاد است.
 • نویسندگان باید در یک نامه به سردبیر در مورد موارد زیر متعهد شوند:
  • مقاله تاکنون در نشریه‌ دیگری به چاپ نرسیده و یا هم ‌زمان جهت انتشار به نشریه‌ دیگری فرستاده نشده است.
  • مقاله به‌وسیله  نویسندگان آن دیده شده است و نظر موافق آن‌ها برای انتشار مقاله در شکل کنونی در این مجله گرفته شده است. 
  • مقاله یک اثر اصیل و نتیجه پژوهش شخصی نویسنده/نویسندگان بوده و به‌هیچ‌عنوان از آثار مشابه داخلی یا خارجی کپی‌برداری، خلاصه یا ترجمه نشده و حقوق مالکیت فکری هیچ اثری را نقض نکرده است. 
 • در صورتی‌که در هر مرحله از مراحل بررسی تا ارزیابی یا حتی از پس از پذیرش و نشر، نقض حق مؤلف یا سرقت علمی مشخص شود، در تارنمای مجله به آگاهی همه خواهد رسید و پرونده به کمیته انضباطی دانشگاه نویسنده مربوطه یا دیگر مراجع صالح قانونی گزارش می‌شود. 
 • مجله از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب یا پایگاه‌های داده علمی معتبر جهت بررسی اصالت اثر استفاده می‌کند.
 • مجله مقاله ترجمه‌شده نمی‌پذیرد.
 • نظرهای مثبت داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله وابسته به تأیید شورای نویسندگان و سردبیر مجله است.
 • مجله مقاله نویسندگانی که هم‌زمان مقاله در حال داوری یا پذیرش‌شده دارند، بررسی نمی‌کند. در چنین موردهایی با توجه به سیاست‌های مجله، مقاله در فهرست انتظار بررسی قرار خواهد گرفت.
 •  با توجه به تصمیم شورای نویسندگان مجله مطالعات اوراسیای مرکزی برای هزینه داوری مقاله مبلغ سه میلیون (3.000.000) ریال و پس از مشخص شدن نتیجه داوری مقاله و تائید نهایی مقاله، برای تامین بخشی از هزینه‌های چاپ و انتشار  مقاله در مجله، مبلغ  سه میلیون (3.000.000) ریال به حساب شماره 4001070103006825 بانک ملت تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی، غیرقابل برداشت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دریافت می‌شود. 
 • شناسه واریز 348070174140107000000002502202 .
 •  شماره شبا 830100004001070103006825ir 
 • لطفا به لینک زیر جهت پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله مراجعه فرمایید و پس از درج نام و نام خانوادگی و کد ملی مبلغ را وارد و پرداخت را تکمیل فرمایید. 

https://financialdep.ut.ac.ir/fa/integratedPayment/pay

 •  

  مجله با توجه به سیاست‌های خود می‌تواند همه یا بخشی از حقوق مادی مقاله را در هر زمان دریافت کند. نویسندگان باید به‌صورت کتبی این واگذاری را گواهی کنند.