تبیین روابط چین و آمریکا در برابر سازمان همکاری شانگهای؛ براساس نظریه موازنه قوای نرم

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشجو کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

پس از یک دوره کشمکش روسیه و غرب، اکنون شواهد تازه‌ای از رویارویی آمریکا و چین نمایان شده است. چین ‌به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان با داشتن بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سطح نظام بین‌المللی، از جمله کشورهایی است که قدرت هژمونی ایالات متحده آمریکا را برنمی‌تابد، لکن قصد رویارویی مستقیم با آن کشور را نیز ندارد، بلکه سعی می‌کند با افزایش هزینه‌های رهبری ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین‌المللی، بدون رویارویی مستقیم، به کسب جایگاه خود در سطح نظام بین‌المللی بپردازد. یکی از این ابزارها سازمان همکاری شانگهای است که در واقع یک موازنه نرم در برابر هژمونی ایالات متحده آمریکا در عرصه نظام بین‌المللی است. آنچه که در این نوشتار به آن توجه خواهد شد، رویکرد چین و آمریکا به سازمان همکاری شانگهای و تقابل این دو کشور در چارچوب این سازمان براساس نظریه موازنه قوای نرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarification of China and the United States Ties against the Shanghai Cooperation Organization (SCO); On the Basis of “Balance of Soft Power Theory”

نویسندگان [English]

  • Nozar Shafiee 1
  • Younes Komaei Zadeh 2
چکیده [English]

Following a period of conflict between Russia and the West, new signs of confrontation between the United States and China are observed. China As the most populous country in the world with the highest rate of economic growth at international level, China neither stands the hegemonic power of the United States nor has the intention of direct confrontation with it. In effect, China seeks to find a better status in international arena by raising the costs of the United States leadership at international level. Meanwhile the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) which is actually a soft balancing against the hegemony of the United States in international arena is used as a tool. This article sheds light on the policies of China and the United States on SCO as well as confrontation between these two countries within the framework of “balance of soft power theory”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of soft power
  • Central Asia
  • international system
  • Multilateralism
  • Shanghai Five
  • terrorism
  • The Shanghai Cooperation Organization
  • Unilateralism