دوره و شماره: دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 416025، فروردین 1390، صفحه 1-177 (مطالعات اوراسیای مرکزی) 
بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا و چشم‌انداز آن

صفحه 124-143

ابومحمد عسگرخانی؛ خرم بقایی؛ علیرضا ثمودی