نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

2 دانشجوی مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

جمهوری‌های سابق اتحاد از نظر منابع انرژی، نقش دوگانه این عامل را در روند استقلال خویش مشاهده کردند. هرچند وجود منابع انرژی به‌عنوان سرمایه‌ای خدادادی فرصتی استثنایی برای این کشورها تلقی می‌شد اما در همان حال، وابستگی آنها به مرکز سابق( روسیه) برای انتقال انرژی به بازارهای مصرف، چالش‌های گوناگونی را برای این کشورها پدید آورده است. ترکمنستان یکی از این جمهوری‌ها است که منابع عظیم گاز طبیعی، از دیرباز موقعیت ژئواکونومیک برجسته‌ای به آن اعطا کرده و این موقعیت پس از استقلال برجسته‌تر شده است. تلاش ترکمنستان برای کسب آزادی عمل در زمینه انتقال انرژی و کسب منافع بیشتر و در برابر، تلاش روسیه برای حفظ انحصار خود در انتقال انرژی از اوراسیای مرکزی، ویژگی خاصی به روابط متقابل دو کشور بخشیده است. در این نوشتار همراه با شناخت این جنبه‌ها و نقش آن در رابطه دو کشور، نقش دیگر بازیگران نیز در این روند بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Energy in Turkmenistan and Russia Relations

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Hamid Reza Azizi 2
1
2
چکیده [English]

Existence of energy reserves as God-given assets was considered as a unique opportunity for the former republics of Soviet Union , their dependence on the former center (Russia) for transferring energy to the consuming markets has confronted them with various challenges. As one of these republics, Turkmenistan enjoys excellent geo-economic status since a long time ago due to its huge natural gas reserves; the status that has been highlighted since achieving independence. As Turkmenistan struggles for free energy transfer and more profits on the one hand and Russia endeavors to maintain its exclusive right to energy transfer from Central Eurasia on the other, bilateral relations between these two countries have become more important. This article is an attempt to study these aspects and their roles in the relations between these two countries, along with the role played by other regional and transregional actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Security
  • Energy transfer
  • natural gas
  • pipelines
  • Russia
  • Turkmenistan