ابزارها و ظرفیت‌های اکو در مسیر توسعه ایران

نویسنده

استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

چکیده

پس از گذشت 15 سال اینک بسیار منطقی است که بپرسیم که آیا اکو هنوز واقعا می‌تواند در توسعه ایران موثر باشد. این مقاله با طرح این پرسش و مرور ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه اکو در دهه اخیر میلادی در دو عنوان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بنیانگذار، توفیق نسبی این اقتصادها را با استشهاد به پنج عنصر افزایش قیمت نفت و گاز و مواد خام و معدنی، افزایش قیمت مواد کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد و استدلال می‌کند که این شکوفایی موجب افزایش روزافزون اندازه بازار منطقه و حجم مبادلات درون منطقه‌ای و از این راه بستری مناسب برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tools and Capacities of the Economic Cooperation Organization (ECO) for Iran’s Development

نویسنده [English]

  • Sohrab Shahabi
چکیده [English]

After 15 years, now it is logical to ask whether ECO can still play an effective role in Iran’s development. By raising this question and reviewing the economic capacities of ECO member states in the current decade under two categories of Central Asian Countries and Founding Countries, this article shows the relative success of these economies through five elements of price of oil, gas, raw and mineral materials, increasing the price of agricultural materials, attracting foreign direct investment and relative economic and political stability. The article then argues that this boom will pave the way for economic development of the Islamic Republic of Iran by means of enlarging regional market and boosting volume of interregional transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Interregional trade
  • Iran
  • Regional markets
  • the Economic Cooperation Organization (ECO)
  • World economic crisis