سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

نویسندگان

1 دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

این مقاله پس از مرور تحولات گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت‌های این سازمان را از جنبه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و قدرت نظامی مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه‌های ‌آینده به یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های بین‌المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، انرژی ‌و نظامی در جهان تبدیل شوند. برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت عظیم، منابع انرژی گسترده، سلاح‌های هسته‌ای، نیروهای مسلح قابل‌توجه، حق وتو در شورای امنیت و عوامل دیگر به این سازمان پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی می‌بخشد. بدون تردید ایران باید از این برتری‌ها در جهت مناسبات منطقه‌ای و روابط بین‌المللی خود سود ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shanghai Cooperation Organization (SCO): Past Developments and the Outlook

نویسندگان [English]

  • Vahid Bozorgi 1
  • Mir Abdollah Hosseini 2
1
2
چکیده [English]

This article reviews past developments of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and studies its potentialities in the areas of economy, trade, investment, energy and military power. A Study conducted on statistical information of the SCO state members shows that the organisation has the capacity to be turned into one of the biggest international hubs in the fields of economy, trade, foreign investment, energy and military in the coming decades. Among other factors, vast geographical domain, large population, vast energy reserves, nuclear weapons, sizable armed forces, power of veto in the Security Council can be mentioned as the reasons behind the SCO high economic, political and militarily power; the advantages that Iran should definitely benefit from to advance its regional and international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Energy
  • Iran
  • Regionalism
  • Russia
  • Security.
  • The Shanghai Cooperation Organization