بررسی علت‌های شکست دولت برآمده از تحولات موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحولات اخیر در قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، برای ناظران سؤال‌های زیادی ایجاد کرد و بحث در مورد علت‌های‌ این حوادث از موضوع‌هایی است که توجه تحلیل‌گران زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، بررسی علت‌های مؤثر بر شکست دولت برآمده از تحولات سیاسی موسوم به انقلاب رنگی در قرقیزستان است، که منجر به انتقال قدرت از دولت قربان‌بیک باقی‌یف به دولت موقت، به رهبری رزا‌ آتنبایوا شده است. مقاله در پاسخ به چرایی این شکست، نخست به بررسی مختصر پیشینه تاریخی این کشور می‌پردازد و سپس علت‌های این شکست را، به دو دسته داخلی(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) و بین‌المللی (سازمان‌های غیردولتی، آمریکا و روسیه) تقسیم کرده و در پایان به نقد و ارزیابی مباحث طرح شده پرداخته است. به هر حال درک واقع‌بینانه از علل این تحولات مستلزم به‌کارگیری رهیافتی چند علتی و نگرش جامع و کامل به این کشورها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Reasons for Failure of the Government Emerged from the Developments Known as “Tulip Revolution in Kyrgyzstan”

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ziba Kalam 1
  • Davod Afshary 2
  • Mohammad Karim Zadeh 3
چکیده [English]

Recent developments in Kyrgyzstan and other Central Asian countries have faced observers with several questions. Meanwhile, discussions about the reasons behind these developments have drawn attention of many analysts. This article aims to study the reasons for failure of the government emerged from the developments known as “Tulip Revolution in Kyrgyzstan” which resulted in transition of power from Kurmanbek Saliyevich Bakiyev to the interim government led by Roza Isakovna Otunbayeva. To this end, the article starts with studying the brief historical background of Kyrgyzstan, goes on with classification of the reasons for this failure into two detailed categories of internal environment (political, economic, cultural) and international environment (Non-Governmental Organizations, the United States and Russia) and concludes with criticism and evaluation of the raised issues. Anyhow a realistic understanding of the reasons for these developments needs a multi-cause approach and comprehensive outlook on these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakiyev
  • Kyrgyzstan
  • Otunbayeva
  • Russia
  • the United States
  • Tulip Revolution