نقش و تأثیر وهابیت در بحران چچن

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه از مهمترین جریان‌های افراطی که در بیشتر کشورهای جهان اسلام شکل گرفته و به فعالیت پرداخته، جریان وهابیت است.
از طرفی شاهد نفوذ این مکتب در سرزمین چچن و تأثیر مستقیم آن بر وقایع مختلفی همچون بحران‌های رخ داده هستیم. از آن جایی که بررسی این جریان‌های مذهبی در چچن و نقش آنان در بحران چچن مهم است، بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که «وهابیت» چگونه بر بحران چچن تأثیر گذاشته است؟ به‌نظر می‌رسد وهابیت از راه حمایت‌های مادی، معنوی، آموزشی و ترویج ایدئولوژی رهبران تندرو، بر بحران چچن افزوده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که بدون شک یکی از عوامل مهم و مؤثر بر بحران چچن وهابیت بوده است که با تفرقه‌افکنی، افراط‌طلبی، دخالت در جریان‌های سیاسی، مسلح کردن هوادارن خود و عدم پیروی از مقام‌های رسمی، از نقش برجسته‌ای در چچن برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role and Effect of Wahhabism in Chechnya’s Crisis

نویسندگان [English]

  • Heshmat Sadat Moinifar 1
  • Mehri Kheiri 2
چکیده [English]

Today Wahhabism is one of the most important radical movement that has been formed and operated in most of the countries of the Islamic world. Moreover, we witness the influence of this school of thought in this territory and its direct impact on various events like the crisis in Chechnya. Due to the importance of studying these religious movements in Chechnya and their impacts on its crisis, this article seeks to find out how Wahhabism has influenced Chechnya crisis. It seems that Wahhabism has deteriorated Chechnya’s crisis through material, moral and educational support as well as dissemination of ideology of the extremist leaders. Findings of the article show that Wahhabism is certainly one of the important and effective factors on Chechnya’s crisis that has played a significant role in Chechnya by sewing sedition, extremism, meddling in political affairs, arming its partisans and disobeying the official authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chechnya
  • Extremism
  • Islam
  • Radical movements
  • Rssia
  • Wahhabism