اقتصاد عاملی برای «دگرگونی منازعۀ» ترکیه و ارمنستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات ارمنی- آلمانی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تحولات و نهادهای سیاسی انستیتوی حقوق، علوم اجتماعی و سیاسی آکادمی ملی علوم جمهوری ارمنستان

چکیده

منازعۀ ترکیه و ارمنستان فراتر از موضوع‌های مورد اختلاف دو کشور، منازعه‌ای است که گسترۀ آن به سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافته و در پیچیده‌ترکردن فرایند حل منازعۀ دو کشور تأثیر شایان توجهی داشته است. با توجه به مسائل و موضوع‌های مورد اختلاف دو کشور به‌نظر می‌رسد که منازعۀ ترکیه و ارمنستان هیچ‌گونه راه‌حل سیاسی ندارد و در چارچوب هیچ‌یک از راه‌کارها و رویکردهای حل منازعات بین‌المللی و مدیریت بحران‌ها قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی تجربۀ حل منازعات بین‌المللی نشان می‌دهد که تغییر در رویکرد حل سیاسی منازعه و دگرگونی در هر یک از سطوح منازعه به نتایج شایان توجهی برای دو کشور منجر خواهد شد. انگیزۀ اقتصادی تنها راهبردی است که دو طرف منازعه را به‌سوی تعدیل در نگرش سیاسی محض به حل منازعه پیش می‌برد. اقتصاد عاملی برای «دگرگونی منازعۀ» ترکیه و ارمنستان، افزون بر منافع اقتصادی برای دو کشور به حل سیاسی منازعه نیز کمک خواهد کرد. نتیجۀ مطالعات اقتصادی که براساس نظریه‌های مزیت ‌نسبی و دیگر نظریه‌های اقتصادی انجام شده است، بیانگر رشد اقتصادی دو طرف در شاخه‌های مختلف اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Factor as a Means for Armenian-Turkish Conflict Transformation

نویسندگان [English]

 • Mohammad MAlek Mohammadi 1
 • Afsaneh Shirani 2
1 Assistant Professor, Department of Literature and Armenian-German Language, University of Isfahan, Iran
2 PhD Student in Political Science and Law, Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Armenia in the Field of “Political Institutes and Processes”, Iran
چکیده [English]

The Armenian-Turkish conflict except the disagreement between the two countries has also developed in the regional and international levels. It is becoming the conflict of interests and competition of superpowers in regional and international sphere, which has its great influence on the complication of the process of the conflict between the two countries. Taking into consideration the disagreement between the two countries, it seems that this conflict doesn’t have a political solution and any mechanism of the conflict resolution. Taking such situations as the experiment of the international conflict resolution into consideration shows that the conflict transformation will reflect the important results of each level for the two countries. In the study, we discussed the development of the economic relations as the strategy of conflict transformation between the two countries, the programs and events about the development of Armenian-Turkish economic relations in the period of post-Soviet Union, the activities of NGOs and economic Relations Commission.

کلیدواژه‌ها [English]

 • America
 • Armenia
 • conflict transformation
 • Economics
 • track II diplomacy
 • Turkey
 • Russia
 1. الف) فارسی

  1. دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (۱۳۸۸)، نظریه­های متعارض در روابط بین­الملل، ترجمۀ وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: قومس.

  2. قربانی­نژاد، ریباز، محمدرضا حافظ­نیا، زهرا احمدی­پور و عبدالعلی قوام (۱۳۹۳)، «بررسی مفهوم منازعه در نظریه­های روابط بین­الملل و ژئوپلیتیک»، راهبرد، سال 23، شمارۀ۷۰، صص. 291-265.

  3. قیصری، نورالله و مهناز گودرزی (1388)، «روابط ایران و ارمنستان: فرصت­ها و موانع»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 2، شمارۀ 3، صص. 144-121.

  4. کولایی، الهه (۱۳۸۹)، «جمهوری اسلامی و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی»، ژئوپلیتیک، سال 6، شمارۀ 1، صص. ۱۱۱ـ۷۵.

  5. کولایی، الهه و سیمین شیرازی موگویی (1395)، «تأثیر آزادسازی اقتصاد بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورۀ 9، شمارۀ 1، صص. 150-133.

  6. ولیقلی­زاده، علی و کاظم ذوقی­بارانی (۱۳۹۱)، «بررسی وتحلیل پیامدهای ژئوپلیتیک عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان»، ژئوپلیتیک،  سال 8، شمارۀ 3، صص. ۱۱۷ـ۹۱.

  ب) انگلیسی

   

  1. Ananyan, Aram (2006), Armenian Genocide the Conflict of Armenian-Turkish relations (1991-2004 BC), Yerevan: Institute of History Publishing House, Arch. Mesrob Ashjian Book Series 16.
  2. Arnon, A., A. Spivak and J. Weinblatt (1996), “The Potential for Trade between Israel, the Palestinians and Jordan”, The World Economics, Vol. 19, No. 1, pp. 113-134.
  3. Arnon, A., I. Luski, A. Spivak and J. Weinblatt (1997), The Palestinian Economy Between Imposed Integration and Voluntary Separation, Leiden: Brill Publishing Co.
  4. Barseghyan, L. (1997), “Turkish-Armenian Dialogue”, Azg Armenian Daily (The newspaper was printed in 1997), 1 November, Azg Armenian Daily Archives, Yerevan, (Accessed on: 8/4/2014).
  5. Burton, J. (1991), “Conflict Resolution as a Political System”, The Psychodynamics of International Relationships, Vol. 2, Lexington, Massachusetts: Lexington Books, pp. 71-92.
  6. Chakaryan, Hakob (1998), Qarabaqian Himnaharcy Hay-Turkakan Haraberutyunneri Hamatekstum (The Karabakh Issue in the Context of the Armenian-Turkish Relations), Yerevan: NAS Publishing House.
  7. Çuhadar, Esra and Burcu Gültekin Punsman (2012), Reflecting on the Two Decades of Bridging the Divide: Taking Stock of Turkish-Armenian Civil Society Activities, Ankara: TEPAV Publication.
  8. Kentel, Ferhat and Gevorg Poghosyan (2006), Armenian-Turkish Citizen’s Mutual Perceptions and Dialogue, Yerevan: HASA and TESEV Publishing House.
  9. Melkonyan, A. (2010), Conflict and Conflict Resolution, Available at: http://old.asparez.am/aboutus/projects/jca-arm-az-uk-fco-2010-2011/10.armen-melqonyan-conflict-regulation-management.pdf, (Accessed on: 7/11/2013).
  10. Miall, Hugh (2004), Conflict Transformation: a Multi-Dimensional Task, Available at: http://www.berghof-handbook.net/uploads/download/miall_handbook.pdf, (Accessed on: 11/2/2014).
  11. Ordukhanyan, Emil (2012), “American Foreign Policy in the South Caucasus”, Political Science Issues, Vol. 23, No. 1, pp. 228-242.
  12. Safrastyan, Ruben (2003), Hnaravor Che 21-rd Darum Patneshner Steghtsel Harevanneri Mijev (Not Possible to Create Barriers between Neighbors in the 21st Century), Yerevan: Zangaq Publication.
  13. Torosian, Toros, Grigor Hayrapetyan, Diana Galoyan, Narek Hovakanyan, Narine Kotikyan and Lilit Sargsyan (2012), Armenia and Turkey in the Processes of Regional Economic Integration, Yerevan: “Gitutyun” Publishing House.