نقش چند‌جانبه‌گرایی و ترتیب‌های تجاری منطقه‌ای در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

ویژگی‌های جغرافیای سیاسی ایران در حد فاصل منطقه آسیای مرکزی، خزر، خلیج‌فارس و باختر آسیا، همواره زمینه‌های بالقوه‌ای را برای پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران ایجاد کرده‌اند. اما با توجه به الزام‌های ناشی از تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و نقش همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور در مقابل تهدید‌های خارجی، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر، اسناد کلان راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی را به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار داده‌اند. بدیهی است که ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پی‌گیری عضویت در سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The geopolitical situation of Iran in the center of a region embracing
Central Asia, Caspian Sea, Persian Gulf and West Asia, has always provided the potential for promoting regional economic objectives in Iran’s foreign policy. The issue, however, due to the necessities arising from the 20-year national vision and the role that regional cooperation can play to guarantee the country’s economic and political security against foreign threats has received more attention in recent years. On the other hand, major strategic documents and development plans of the country have recognized the need for constructive interactions with the world economy. Obviously, at the heart of such interaction, Iran should pursue its membership to WTO and provide a favorable environment for attracting FDI in order to access export markets and raise its share in world economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECO
  • Economic Diplomacy
  • Iran
  • Multilateralism
  • World Trade Organization