چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان

نویسنده

چکیده

روابط ایران و جمهوری آذربایجان از ابتدای ده? 1990 /1370که این کشور به استقلال دست یافت تا به امروز ، با وجود زمینه های متعدد همکاری، با چالش هایی مواجه بوده است. این مقاله در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش است که عامل اصلی به چالش کشیده شدن روابط تهران – باکو چیست؟ در این راستا با تبیین ادراکات تهران – باکو نسبت به یکدیگر در چارچوب رهیافت سازه انگاری ، عوامل سیاسی – اقتصادی تأثیرگذار بر روابط دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه این نوشتار ، چالشگر اصلی روابط تهران – باکو را، نگرش امنیتی دو کشور نسبت به یکدیگر عنوان می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iran-Azerbaijan Relations

نویسنده [English]

  • Ommolbanin Chaboki
چکیده [English]

This article examines the role of security approach in challenging Tehran-Baku relations by analyzing political and economic factors in their bilateral relations. The article centers on finding an answer to the question that what constitutes the main cause of unfriendly approach in relations between the two states between 1991 and 2009. The main hypothesis of this article is that emphasizing security in bilateral relations by Tehran and Baku is the main factor in shaping this situation after the disintegration of the Soviet Union. Theoretical framework of the article is constructivism. Keywords: Security, Economic Interests, Political Relations, Constructivism, Iran, Azerbaijan, Caspian Sea

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Caspian Sea
  • Constructivism
  • Economic Interests
  • Iran
  • Political Relations
  • security